Vuoden Putkiremontti 2018 -kilpailun voittajaksi on valitu Swecon Kumppanuus Varma -mallilla toteutettu hanke.

Swecon voittoisa putkiremonttihake Asunto Oy Untuvaisentie 2 on uudenaikaisesti tehty perinteinen putkiremontti. Hanke toteutettiin Swecon kehittämällä Kumppanuus Varma -mallilla. Nimi viittaa yhteistoiminnalliseen hankintatapaan, jossa urakka on kiinteähintainen.

Yhtiö kilpailutti ja valitsi urakoitsijan hankesuunnittelun perusteella ja hankkeen toteutussuunnittelu tehtiin yhteistyössä yhtiön, suunnittelijoiden ja urakoitsijan kesken. Suunnittelussa hyödynnettiin muun muassa urakoitsijan materiaali- ja asennustapaosaamista.

Kustannustehokkuutta ryhmäkorjauksena

Hankintatavan lisäksi kilpailulautakunta kiinnitti huomiota siihen, että remontti teetettiin ryhmäkorjauksena identtisten sisartalojen kanssa, mikä toi kustannustehokkuutta hankintoihin.

“Perusteellinen esisuunnittelu ja yhdessä urakoitsijan kanssa tehtävä lopullinen suunnittelu takaavat, että sopimus ja hinta ovat aidosti kiinteitä. Hankemuoto sopii hyvin suuriin ja rakennustyypiltään saman tyyppisiin kohteisiin”, Kim Karves Swecolta kertoo.

Kilpailulautakunnan näkemyksen mukaan hankkeen johtaminen on ollut erityisen ammattitaitoista ja yhtiön hallitus on osallistunut laajalti suunnitteluun, päätöksenteon valmisteluun sekä osakastiedotukseen. Sweco vastasi hankkeessa projektinjohdosta, suunnittelusta ja valvonnasta. Lisäksi Sweco nimitti hankkeelle oman viestintähenkilön, joka vastasi viestinnästä aina hankesuunnittelusta lähtien.

Kokonaisvaltaisessa putkiremontissa As Oy Untuvaisentie 2:ssa uusittiin märkätilat, vesi- ja viemärijärjestelmät kaikkine kalusteineen, sähkö- ja tietoliikennetekniikkaa sekä ilmanvaihtojärjestelmä. Lisäksi kunnostettiin yleisiä tiloja.

Hankkeen laajuudesta huolimatta hankkeen hinta alitti budjetoidun hinnan yli kymmenellä prosentilla ja se oli vertailukelpoisten putkiremonttien hintahaarukan alalaidassa.

Vuoden Putkiremontti -kilpailun järjestävät yhdessä Kiinteistöalan hallitusammattilaiset AKHA ry, Suomen LVI-liitto SuLVI ry, LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry, Rakennusteollisuus RT ry. ja Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry.