Rakennusinsinöörien liitto RIL valitsi Heikinkadun alikulkusillan Oulussa vuoden sillaksi. 

RIL haluaa vuosittaisella kilpailulla nostaa siltasuunnittelun tasoa maassamme, ja saada ihmiset huomaamaan siltojen sopusuhtaisuus ja käytännöllisyys. Heikinkadun alikulkusillan pääsuunnittelija oli Matti Åman Rambollilta ja pääurakoitsija Kreate. Sillan tilasivat Oulun kaupunki, Liikennevirasto ja Oulun Vesi.

”Tämän vuoden kilpailuun haettiin uudis- ja korjausrakentamiskohteita. Silta sai olla uusittu, vahvistettu, tarkistettu tai näiden kaikkien yhdistelmä”, tuomariston puheenjohtaja Timo Tirkkonen Liikennevirastolta sanoo.

Tuomaristo totesi Heikinkadun kohteen arvioinnissaan sillan olevan sopusuhtainen ja istuvan kaupunkiympäristöön. Paikka oli liikenteellisesti haastava, mutta tekijät onnistuivat työssään ja pystyivät minimoimaan liikennehaitat. Hanke on tuomariston mukaan onnistunut, tavoitteet on saavutettu ja työ on tehty hyvin.

Usean väylän solmukohta

Sillan uusimisprojekti toteutettiin vilkkaassa ja haasteellisessa ympäristössä. Heikinkadun alikulkusilta on rautatien, Kajaanintien ja kevyen liikenteen solmukohdassa. Ihmisiä, ajoneuvoja ja junia kulkee ympäristössä. Hankkeessa vanha rautatiesilta ja kevyen liikenteen silta uusittiin ja levennettiin. Siltojen yhteensovittamisella saatiin säästöjä ja vähennettiin liikenteellisiä haittoja.

Työt tehtiin tiiviisti vuoden 2017 aikana. Projektista ei aiheutunut liikennekatkoja, kun rakennustyöt jaettiin kolmeen vaiheeseen. Projektin hyvään onnistumiseen vaikutti eri osapuolten toimiva yhteistyö. Sillat suunniteltiin ja niiden korjaustavat mietittiin yhdessä niin suunnittelu- kuin toteutusvaiheessakin.

Betonikantinen teräspalkkisilta

Heikinkadun alikulkusilta on rakenteeltaan betonikantinen teräspalkkisilta. Tämä tarkoittaa siltaa, jossa on teräspalkkeja betonissa. Rakenteella saavutetaan matala rakennekorkeus. Sillan jännemitat ovat 9,7×19,05×9,7 metriä. Sillan rakennekorkeus on 0,72 ja hyötyleveys 17,3 metriä.

Korjausprojektin kokonaiskustannukset olivat 7,4 miljoonaa euroa. Summalla saatiin sillat kunnostettua, ja myös tarvittavat katurakenteet korjattua. Lisätietoja kilpailusta ja vuoden sillasta löytyy osoitteesta https://www.ril.fi/fi/alan-kehitys-2/rilin-palkinnot/vuoden-silta.html