Selkeä enemmistö suomalaista asuu edelleen omistusasunnoissa, mutta vuokralla asuvien määrä kasvaa etenkin isoissa kaupungeissa. 

Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2017 kolmasosa suomalaista eli noin 1,4 miljoonaa henkilöä asui vuokralla. Erityisesti vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen määrä kasvoi edeltävään vuoteen verrattuna. Vapaarahoitteisia vuokra-asuntoja oli viime vuonna 561 000 eli 5,7 prosenttia enemmän kuin vuonna 2016.

Vuokralla asuminen yleistyy täysi-ikäisyyden jälkeen: lukumääräisesti eniten vuokra-asunnoissa asui 20–24 -vuotiaita nuoria. Kaikista vuokralla asujista noin 15 prosenttia kuului tähän ikäluokkaan. Vuokra-asunnoissa asuvien asuntokuntien eli samassa asuinhuoneistossa vakituisesti asuvien henkilöiden määrä onkin viime vuosina kasvanut varsinkin yliopistokaupungeissa ja muissa väkirikkaissa kaupungeissa. Eniten kasvua on ollut Helsingissä, Tampereella ja Vantaalla.

Vuokralla yksiössä, perheelle omistusasunto

Vuokralla asutaan erityisesti pienissä asunnoissa, kun taas suuremmat huoneistot hankitaan omaksi asunnoksi. Esimerkiksi 20–29 neliön kerrostaloasunnoissa asuvista asuntokunnista 86 prosenttia asui vuokralla. 70–79 neliön asunnoista vuokralla oli 39 prosenttia.

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) tukemissa kohtuuhintaisissa vuokra-asunnoissa asuvien määrä laski kahdella prosentilla vuoteen 2016 verrattuna. Kaikkiaan niissä asui 317 00 asuntokuntaa. Vapaarahoitteiset ja ARAn tukemat asunnot yhteenlaskettuna vuokralla asuvien asuntokuntien määrä nousi vajaalla kolmella prosentilla. Vuokralla asui yhteensä 878 000 asuntokuntaa. Lisäksi 96 000 asuntokuntaa asui asumisoikeusasunnoissa tai asunnoissa, joiden hallinta perustuu esimerkiksi sukulaisuuteen tai on tuntematon.