Asuinhuoneistojen vuokrat nousivat Tilastokeskuksen mukaan keskimäärin puolitoista prosenttia vuonna 2017 edelliseen vuoteen verrattuna.

Vapaarahoitteinen vuokra-asunto maksoi 13,88 euroa neliömetriltä koko maassa. Pääkaupunkiseudulla vuokrataso oli 18,37 euroa neliöltä, ja muualla maassa 11,71 euroa. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n tukemissa asunnoissa keskivuokra oli 11,53 euroa koko maassa. Pääkaupunkiseudulla keskineliövuokra ARA-asunnoissa oli 12,74 euroa ja muualla maassa 10,90 euroa neliömetriltä.

Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen vuokrat kohosivat koko maassa keskimäärin 1,7 prosenttia. Pääkaupunkiseudulla vapaarahoitteisten asuntojen vuokrat kohosivat 1,6 prosenttia ja muualla maassa 1,8 prosenttia. ARA-asuntojen vuokrat nousivat koko maassa 1,3 prosenttia.

Vapaarahoitteiset asuinhuoneistot

Pääkaupunkiseudulla uusien vuokrasuhteiden vuokrat nousivat 2,3 prosenttia ja muualla maassa 2,0 prosenttia. Helsingissä uusien vuokrasuhteiden vuokrat kohosivat 2,2, Vantaalla 3,0 ja Espoossa 2,3 prosenttia. Tampereella uusien vuokrasuhteiden vuokrat nousivat 1,8, Kuopiossa 3,0, Jyväskylässä 3,6, Lahdessa 2,7 ja Oulussa 2,5 prosenttia. Turussa vuokrat nousivat 4,4 prosenttia.

Uusien vapaarahoitteisten vuokrasuhteiden keskineliövuokra oli pääkaupunkiseudulla 20,09 euroa neliöltä kuukaudessa. Muualla maassa keskineliövuokra oli 12,44 euroa.

Uusista vuokrasuhteista 47 prosenttia oli yksiöiden vuokrasopimuksia. Pääkaupunkiseudulla yksiöiden osuus uusista vuokrasuhteista oli 52 prosenttia.

Vuokra voidaan sitoa indeksiin

Uusissa vuokrasuhteissa vuokran tarkistusperusteena sovellettiin indeksiehtoa 34,7 prosentissa tapauksista, euro- tai prosenttikorotusta 4,5 prosentissa ja muuta tapaa 29,6 prosentissa. Vuokran tarkistusperustetta ei mainittu 31,2 prosentissa uusista vuokrasuhteista.

Vuokranantajista suurimpana ryhmänä olivat yksityishenkilöt ja kuolinpesät 67,5 prosenttia. Taloyhtiöitä oli 2,0 prosenttia vuokranantajista. Pankit, vakuutusyhtiöt ja muut yritykset muodostivat 10,0 prosenttia sekä yleishyödylliset yhteisöt, säätiöt, kunnat tai muut tahot 20,5 prosenttia vuokranantajista.

Vuokrasopimus oli tehty toistaiseksi voimassaolevana 85 prosentissa uusista vuokrasuhteista. Määräaikaisena tehtyjä vuokrasopimuksia oli 14 prosenttia.

Vuoden 2017 vuokratilaston kehikossa on yhteensä 812 000 asuntoa. Näistä ARA-asuntoja on 296 000 kappaletta ja vapaarahoitteisia asuntoja on 516 000.