Vuotovahingot kasvussa

Finanssialan keskusliiton teetättämän vuotovahinkoselvityksen mukaan vakuutusyhtiöt korvasivat noin 157 miljoonalla eurolla vuotovahinkoja vuonna 2012. Yhteensä korvattavia vahinkoja oli noin 36 000 kappaletta.

2000-luvulla kerätystä materiaalista on havaittu, että lähes 45 % vuotovahingoista tapahtuu kerrostaloissa, 30 % omakotitaloissa ja rivi- ja paritaloissa noin 20 %.
Viemäriputkisto- ja vesikaluste- kuten myös lämmitysverkostovuodot ovat lisääntyneet verrattuna edelliseen selvitykseen (2008/2013)

Omakotitaloissa vuotavat tyypillisimmin käyttövesiputkistot, kun taas kerrostaloissa yleisin vahingonaiheuttaja on viemäriputkisto. Tukkeutumista aiheutuneet vesivahingot ovat sentään kääntyneet laskuun.

Vuotaneista osista johtojen ja putkien osuus on laskenut, kun taas liitosten ja tiivisteiden sekä hanojen ja sekoittajien rikkoutuminen on yleistynyt.

Poistoletkun rikkoutumiset ovat myös lisääntyneet tasaisesti. Vuotaneiden putkien sijainnin tarkastelussa havaittiin alapohjavahinkojen suhteellisen osuuden laskeneen, kun taas seinässä, kaapistossa tai nousuroilossa sijaitsevien vuotaneiden putkien määrän osuus oli noussut. (lähde: Vuotovahinkoselvitys 2012-2013)