Omistusasuminen ei enää kiinnosta nuoria. Tilastokeskuksen mukaan enää alle puolet 30-34 -vuotiaista asuu omistusasunnossa.

Kun kymmenen vuonna sitten yli 58 prosenttia 30-34 -vuotiaista asui omistusasunnossa, asui heitä vuoden 2018 lopussa omistusasunnoissa enää alle puolet.

Vuokra-asuminen on yleistynyt eniten alle 40-vuotiaiden keskuudessa, mutta myös muut kuin nuoret asuvat nyt mieluummin vuokralla kuin ostavat oman asunnon. Kymmenen vuotta sitten omistusasunnoissa asui 66 prosenttia suomalaista, vuoden 2018 lopussa vastaava luku oli enää 63 prosenttia.

Suhteellisesti eniten kasvaa ns. vapaarahoitteisissa vuokra-asunnoissa asuminen.

Ensiasunto hankitaan yhä vanhempana

Ensiasunnon ostajia on aikaisempaa vähemmän, vaikka aivan viime vuosina ensiasunnon ostajien määrä on kääntynyt hienoiseen kasvuun. Pohjalukema saavutettiin vuonna 2014, jolloin ensiasunnon osti 20 000 henkilöä. Vuonna 2018 osakemuotoisen ensiasunnon ostajia oli 22 000. Vuonna 2006 ensiasunnon ostajia oli liki 35 000.

Eniten ensiasuntoja ostetaan suurista kaupungeista. Suurin osa ensiasunnon ostajista, 66 prosenttia, asui Suomen kymmenessä suurimmassa kunnassa.

Ensiasunto ostetaan myös aiempaa vanhempana. Vuonna 2018 ensiasunnon ostajien keski-ikä oli 28,8 vuotta, eli vuoden enemmän kuin reilu kymmenen vuotta sitten.