Omistusasuminen on vähentynyt Suomessa viimeisten kymmenen vuoden aikana. Kiinnostus omistusasuntoa kohtaan on vähentynyt erityisesti suurimmissa kaupungeissa ja kasvukeskuksissa.

Yhä useampi suomalainen asuu vuokralla siksi, ettei toive omasta kodista ole pätkätöiden, epäsäännöllisten tulojen ja tiukentuneiden lainaehtojen vuoksi toteuttavissa.

Tutkimusten mukaan selvä enemmistö suomalaisista haluaisi asua omassa kodissa, ja alle 30-vuotiaista nuoristakin kolme neljästä haaveilee omistusasunnosta.

”Vaikka vuokralla asuminen kasvattaa suosiotaan ja siitä on tullut yhteiskunnassamme hyväksyttävämpää, on omistusasujien osuus kaikista asuntokunnista yhä 63,7 prosenttia”, toteaa Sp-Kodin toimitusjohtaja Jukka Rantanen.

”Tästä huolimatta omistusasumisen osuus on vähentynyt koko maassa, kaikissa isoissa kaupungeissamme: Helsingissä 2,8 prosenttiyksikköä, Tampereella jopa kuusi prosenttiyksikköä, Turussa neljä ja Oulussa kolme prosenttiyksikköä. Koko maassa omistusasuminen on vähentynyt 1,7 prosenttiyksikköä”, kertoo Rantanen. – Helsingissä, Turussa ja Tampereella omistusasujia on jo alle puolet kaikista asuntokunnista.

Ensiasunnon ostajien keski-ikä nousussa

Ensiasuntojen ostajien määrä on myös pudonnut roimasti reilussa kymmenessä vuodessa. Vuonna 2006 heitä oli 35 000 ja viime vuonna enää vain 22 000. Ensiasunnon ostajien keski-ikä on noussut trendinomaisesti jo useita vuosia.

”Uskon nuorten siirtävän oman asunnon ostoa monesta syystä. Elämme epävarmoja ja vaikeasti ennustettavia aikoja. Korkeasti koulutetut ja hyväpalkkaiset nuoretkaan eivät enää halua sitoutua isoon asuntolainaan ennen vakiintumista tai perheen perustamista”, toteaa Rantanen.

”Ensiasunnon ostajien keski-iän nousu voi johtua siitäkin, ettei nuorten aikuisten työllistyminen ole viime vuosina parantunut samaa tahtia vanhempien ikäluokkien kanssa”, sanoo Säästöpankkiryhmän pääekonomisti Timo Vesala.

Nuorempien ikäluokkien palkkatulokehitys on vastaavasti jäänyt huomattavasti jälkeen varttuneempiin ikäryhmiin verrattuna. Entistä harvemmalla nuorella aikuisella on ollut mahdollisuus omistusasumisen edellyttämään säästämiseen, lainanottoon ja lainojen lyhentämiseen.