Yhä useampi sähkölaite on nykyään lainattu, vuokrattu tai yhteiskäytössä. Tukes muistuttaa yritysten ja muiden laitevuokraajien vastuusta turvallisuuden varmistamisessa.

Kiertotaloudessa tavaroita ei aina tarvitse ostaa itselleen, jos niitä voi lainata tai vuokrata. Myös sähkölaitteiden vuokraaminen, lainaaminen ja yhteiskäyttö on viime vuosina yleistynyt. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) muistuttaa, että yritys, joka antaa sähkölaitteen lainaan tai vuokralle, vastaa laitteen ja palvelun turvallisuudesta.

Yritys vastaa vuokrattavien ja lainattavien laitteiden turvallisuudesta

”Sähkölaitteita asiakkailleen lainaavan tai vuokraavan yrityksen on huolehdittava, että sähkölaite on kunnossa ennen kuin se luovutetaan eteenpäin. Sähkölaitteesta ei saa aiheutua esimerkiksi sähköiskun tai tulipalon vaaraa tai häiriötä. Yrityksen on annettava asiakkaalle riittävät tiedot ja ohjeet laitteen turvallisesta käytöstä ja mahdollisista käyttörajoituksista ennen kuin asiakas vuokraa tai lainaa laitteen. Asiakkaalle on myös annettava tarvittaessa kirjalliset käyttöohjeet ja toimintaohjeet hätätilanteissa”, sanoo johtava asiantuntija Hanna Mustonen Tukesista.

Kun sähkölaite luovutetaan vuokralle tai lainaan, on mahdollista järjestää opastusta laitteen ja suojavälineiden oikeaan ja turvalliseen käyttöön sekä kysyä laitteen käyttöön liittyviä kysymyksiä. Vuokrauspalveluita tarjoavien yritysten nettisivuilta löytyy usein perustietoa tuotteesta ja sen ominaisuuksista sekä tuotteen käyttöohjeet.

”Sähkölaite on huollettava ja korjattava valmistajan antamien ohjeiden mukaisesti. Vuokraus- tai lainaustapahtumien jälkeen hyvä käytäntö on, että laitteet tarkastetaan jokaisen käyttökerran jälkeen laitekohtaisen tarkastuslistan mukaan. Näin varmistetaan, että laitteet ovat kunnossa ja valmiina seuraavaa käyttäjää varten. Tarkistuslistan avulla tarkastuksesta jää jälki ja listan avulla on helppo käydä läpi oleellisimmat laitteen kuntoa mittaavat kohdat. Lisäksi laitteelle tehdyistä huolloista ja korjauksista on tärkeää pitää kirjaa”, Mustonen muistuttaa.

Näin huolehdit, että vuokraamasi sähkölaite on turvallinen

  •  Varmista, että saat laitteen mukana käyttöohjeet ja käytä laitetta ohjeiden mukaisesti.
  •  Tutustu laitteessa tai käyttöohjeessa oleviin varoituksiin.
  •  Käytä laitetta ainoastaan käyttöolosuhteissa, joissa se on tarkoitettu käytettäväksi (esim. vain sisä- tai ulkokäyttö).
  •  Tutustu käyttöön tai käyttöönottoon liittyviin rajoituksiin ja noudata niitä. Rajoituksia ovat esimerkiksi ikä tai koko, laitteen ammattikäyttöisyys, käytön luvanvaraisuus tai laitteen vaatimat lisäosat ja -laitteet.
  • Jos laitteessa on ulkoisia vaurioita, älä ota laitetta käyttöön. Ilmoita havaitsemistasi puutteista vuokraajalle.

Lue lisää:

Yhteinen pensasleikkuri naapurin kanssa: Kaikkea ei tarvitse omistaa itse