Kiinteistöliitto muistuttaa taloyhtiöitä päivittämään yhtiöjärjestyksen vastaamaan taloyhtiön vallitsevaa tilannetta. Yhtiöjärjestys on taloyhtiön sisäinen laki, joka määrittää yhtiön pelisäännöt.

Kiinteistöliiton lakimiehet kampanjoivat tänä syksynä sen puolesta, että taloyhtiöt pitäisivät tärkeimmän asiakirjansa ajan tasalla.

Yhtiöjärjestyksen avulla taloyhtiössä voidaan määrittää tarkemmat pelisäännöt tilanteisiin, joihin laki ei anna yksityiskohtaista vastausta. Lisäksi yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä myös laista poikkeavalla tavalla esimerkiksi kunnossapitovastuusta.

Usein yhtiöjärjestystä lähdetään muuttamaan yksittäisen määräyksen muutoksen takia, kun esimerkiksi vesimaksua tai kunnossapitovastuuta koskeva määräys halutaan lisätä yhtiöjärjestykseen, tai jos esimerkiksi tupakointikielto halutaan lisätä yhtiöjärjestykseen.

”Laissa todetaan, että vastikeperusteista on määrättävä yhtiöjärjestyksessä. Jos taloyhtiössä halutaan periä vesimaksua, tietoliikennevastiketta tai muuta erityisvastiketta, on maksun perusteesta määrättävä yhtiöjärjestyksessä”, kertoo Kiinteistöliiton neuvontalakimies Tapio Haltia.

Yhtiöjärjestyksen muutokset yhtiökokoukseen

Kun yhtiöjärjestystä halutaan muuttaa, asiasta päätetään aina yhtiökokouksessa.

”Kokouskutsussa on lain mukaan mainittava muutoksen pääasiallinen sisältö, ja suositeltavaa on liittää ehdotetut yhtiöjärjestysmääräykset sellaisinaan kokouskutsuun”, sanoo Kiinteistöliiton lakimies Pauliina Haapsaari.

Yhtiöjärjestyksen muutoksesta päätetään pääsääntöisesti 2/3 määräenemmistöpäätöksellä, mikä tarkoittaa sitä, että muutosta kannattaa 2/3 yhtiökokouksessa annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista. Yhtiöjärjestysmuutos voi edellyttää lisäksi tiettyjen tai kaikkien osakkaiden suostumuksen. Suostumus tarvitaan esimerkiksi osakkeenomistajan maksuvelvoitetta lisättäessä.

Kiinteistöliiton vinkit yhtiöjärjestysmuutosta harkitseville

 

Nämä asiat kannattaa käydä läpi ennen yhtiöjärjestyksen muuttamiseen ryhtymistä:

Milloin nykyinen voimassa oleva yhtiöjärjestys on rekisteröity?
Pitääkö koko yhtiöjärjestys päivittää?
Mitä yhtiöjärjestyksessä määrätään kokouskutsusta ja kutsuajoista?
Mitä yhtiöjärjestyksessä määrätään vesimaksusta?
Mitä yhtiöjärjestyksessä määrätään tilin- tai toiminnantarkastajista sekä niiden määrästä?
Onko jotain ajankohtaista, mikä yhtiössä on tullut keskusteluun kuten tupakointikielto tai lyhytaikaisen vuokrauksen kielto tai sähköautot?
Onko jokin määräys aiheuttanut tulkintaongelmia yhtiössä?
Teemmekö muutosta, johon tarvitsemme suostumuksia?
Tarvitsemmeko asiantuntija-apua?