Isännöintiliitto ja Kiinteistöliitto suosittelevat, että koronaepidemian aikana taloyhtiöt hyödyntävät yhtiökokousten pitämisessä etäyhteyksiä.

Taloyhtiöissä kannattaa myös harkita kiireettömien hankkeiden päätöksenteon tai jopa yhtiökokouksen siirtämistä myöhempään ajankohtaan.

Yhtiökokoukseen ei pidä saapua sairaana paikalle, vaan käyttää omistajaoikeuttaan joko antamalla valtakirja terveelle tai osallistumalla kokoukseen etäyhteydellä. Näin tulee toimia myös silloin, jos epäilee olevansa altistunut koronavirukselle tai on altistumisen takia lääkärin määräämässä karanteenissa.

Läsnäoloa rajoitetusti

Asunto-osakeyhtiölaki sallii etäosallistumisen yhtiökokoukseen, kunhan lain edellyttämät vaatimukset täyttyvät.

Yhtiökokousta ei voi järjestää ainoastaan teknisten apuvälineiden avulla, vaan taloyhtiön on aina järjestettävä myös perinteinen yhtiökokous. Tämä voidaan toteuttaa niin, että kokouspaikalla on läsnä esimerkiksi hallituksen puheenjohtaja ja tarvittaessa isännöitsijä. Muut hallituksen jäsenet ja osakkaat osallistuvat kokoukseen etänä.