Citycon rakennuttaa Espooseen uuden kauppakeskus Lippulaivan. Kiinteistön käyttämä lämmitys ja viilennys saadaan kallioperästä uusiutuvan geoenergian avulla, joka ei aiheuta hiilipäästöjä.

Lippulaivan ratkaisu tarkoittaa lisäksi paikallisesti tuotettua energiaa, sillä koko laitoksen tuottama lämmitys- ja viilennysenergia käytetään Lippulaivassa. Järjestelmä tekee Lippulaivasta lähes omavaraisen lämmityksessä ja viilennyksessä.

Citycon toteuttaa hankkeen yhdessä energiayhtiö Advenin kanssa, joka vastaa energialaitoksen suunnittelusta, investoinnista, rakennuttamisesta ja käytön aikaisesta operoinnista. Lippulaivan yhteyteen rakennettava projekti on tiettävästi maailman suurin liiketilakiinteistön yhteyteen toteutettu maalämpö ja –viilennyslaitos. Lämpöpumppujen kokonaisteho on noin 4000 kW, mikä vastaa 500 omakotitalon maalämpöjärjestelmän tehoa.  

Omavaraisuutta ja ympäristöystävällisyyttä 

Kauppakeskuksessa viilennystä tarvitaan paljon. Lämpimien kuukausien lisäksi päivittäistavarakauppojen kylmälaitteiden viilennys on tärkeää kaikkina vuodenaikoina. Aiemmin Lippulaiva on viilennetty puhaltamalla lauhdelämpö ilmaan, mutta jatkossa lauhdelämpö saadaan talteen ja kierrätykseen varastoimalla se kallioon.

Lippulaivan yhteydessä olevaan kallioperään porataan 170 geokaivoa, jotka kukin ulottuvat noin 300-350 metrin syvyyteen. Kaivojen kokonaispituus on 50 kilometriä. Järjestelmän tuottama energia riittää kattamaan valtaosan uuden kauppakeskus Lippulaivan lämmitys- ja viilennystarpeesta.

Geokaivojen poraaminen alkoi toukokuun alussa ja työ jatkuu vuoteen 2018 asti. Työt rytmitetään aikataulullisesti Lippulaivan uuden kauppakeskuksen rakennustöiden kanssa.