Maankäyttö- ja rakennuslaki täsmentyi. Muutokset helpottavat mm. asemakaavoitusta, kylärakentamista ja vähittäiskaupan suuryksiköiden lupaprosesseja.

Ympäristöministeriön mukaan rakentamista voidaan ohjata yleiskaavalla haja-asutusalueella ja kyliin, joissa on rakentamiseen tarvetta. Myös kyläalueiden ulkopuolelle ja ranta-alueille voidaan rakentaa aikaisempaa vaivattomammin.

Vapaa-ajan asunnon voi lain mukaan muuttaa pysyväksi asuinrakennukseksi entistä helpommin. Kunnan rakennusjärjestys saattaa osoittaa alueita, joilla muutoksen voi tehdä ilman poikkeamispäätöstä tai suunnittelutarvetta. Kiinteistön omistaja tarvitsee muutokseen rakennusluvan.

Hallitus määritteli ohjelmassaan normien purkamisen, kaavoituksen helpottamisen ja lupakäytäntöjen yksinkertaistamisen rakennusalan painopistealueiksi. Tavoitteena on vähentää sääntelyä ja lisätä rakentamisen mahdollisuuksia.

Kaavoitus ja normit

Hallituksen päämääränä on muutoksilla edistää myös elinkeinoelämän edellytyksiä. Uuden asetuksen mukaan vähittäiskaupan suuryksikön kokoraja tuplaantuu 4000 kerrosneliömetriin. Maakuntakaavassa suuryksikön enimmäismitoitus osoitetaan keskustan ulkopuolella.

Vähittäiskaupan suuryksiköt pitää uuden lain mukaan sijoittaa ensisijaisesti keskusta-alueelle. Yksikkö voidaan kaavoittaa myös muualle, jos palvelut ovat hyvin saavutettavissa. Kaavoituksessa ei enää tarvitse ottaa kaupan laatua huomioon, kun suuryksikkö on muualla kuin keskustassa.

Asemakaavoituksesta tulee asiantuntijoiden mukaan nopeampaa, ja asemakaavaa voi muuttaa vaiheittain. Ennen näin voitiin tehdä vain maakunta- ja yleiskaavojen kohdalla.

Neuvoja ja konsultointia

Ympäristöministeriö uskoo kuntien kehittämiseen tulevan vauhtia lakimuutoksien avulla. Rakentaminen lisääntyy, lupaprosessit ovat nopeampia ja elinkeinoelämä virkistyy. Myös elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY) rooliin ehdotetaan muutoksia.

ELY-keskukset ovat entistä enemmän neuvojan ja konsultoivan asiantuntijan roolissa. Keskukset eivät ohjaa jatkossa kuntien alueidenkäyttöä ja rakennustoimen järjestämistä. Ohjaus poistuu, valitusoikeutta rajataan ja kaavoitusneuvottelujen määrää vähennetään.