Jätevesiasetus lieventyi ja yksityiskohtaisesta sääntelystä luovuttiin. Uudet ohjeet tulivat voimaan huhtikuun alusta 2017. Ohjeissa korostetaan hyvän suunnittelun ja kohteeseen sopivan järjestelmän merkitystä.

Sata metriä vesistöstä

Jätevesiremontti pitää uusien sääntöjen mukaan tehdä niissä vanhoissa kiinteistöissä, jotka sijaitsevat pohjavesialueella tai ovat lähempänä kuin sadan metrin päässä vesistöstä. Vesistö tarkoittaa mm. järveä, lampea, jokea tai merta. Korjauksien pitää olla valmiina 31.10.2019 mennessä, ja puhdistusvaatimuksena on perustaso.

Perustaso tarkoittaa orgaanisen aineen kuormituksen vähentämistä ainakin 80 prosenttia, kokonaisfosforin vähintään 70 ja kokonaistypen määrä pudottamista 30 prosenttia verrattuna käsittelemättömään jäteveteen.

Remonttiin voi hakea poikkeamista, kun jätevesien määrä on huomattavan pieni tai kustannukset nousevat kohtuuttomaksi kiinteistön omistajalle. Kunnan viranomainen voi myöntää poikkeamisluvan viideksi vuodeksi kerrallaan. Molempien ehtojen eli pienen jätevesimäärän ja kohtuuttomien kustannusten tulee täyttyä.

Suuren remontin yhteydessä

Uusi jätevesilaki on armollinen sellaisille vanhoille kohteille, joissa kiinteistö sijaitsee yli sadan metrin päässä vesistöstä eikä kohde ole vedenhankintaan soveltuvalla pohjavesialueella. Tällaisissa tapauksissa kiinteistön jätevesijärjestelmä pitää kunnostaa vasta seuraavan suuren remontin yhteydessä.

Joissain tapauksissa kiinteistölle ja olevalle jätevesijärjestelmälle ei tarvitse tehdä mitään. Tällaisia syitä ovat mm. kiinteistön omistajan ikä eli sosiaaliset syyt, vähäinen vesistön kuormitus sekä rakennuksen ja järjestelmän hyvä kunto. Iän perusteella vapautuksen saa kiinteistön omistaja, joka on syntynyt ennen 9.3.1943. Remontilta myös välttyy, jos kiinteistössä on pelkästään kantovesi ja ulkohuussi.

Ympäristönsuojelulain muutoksella ei ole vaikutusta viemäriverkoston ulkopuolella sijaitseviin uudisrakennuksiin. Niillä on oltava järjestelmät kunnossa ja niistä pitää löytyä lain puhdistusvaatimukset täyttävä jätevesienkäsittely. Muuten kiinteistölle ei olisi myönnetty rakennuslupaa. Uusi jätevesilaki koskee ennen vuotta 2004 rakennettuja kiinteistöjä.

Lue aiheesta lisää TM Rakennusmaailman artikkelista lehdessä 5/17.