Pientaloteollisuus PTT:n jäsenyrityksien omakotitalotoimitusten määrä kasvoi 11 % ja toimitusten arvo 15 % verrattuna vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin.

Omakotitalojen myynti kasvoi tehtyjen kauppojen määrässä mitattuna 17 % ja arvossa mitattuna jopa 39 %. Omakotitalojen tilauskannassa ei tapahtunut suuria muutoksia: tilauskannan arvo oli 6,9 % ja lukumäärä 1,1 % suurempi kuin vuotta aiemmin. Alan näkymät ovat edelleen positiiviset ja ennustetta omakotitalojen aloitusmäärälle on nostettu 7 500:aan.

Talokauppoja tehtiin 17 % enemmän kuin vuotta aiemmin

PTT:n jäsenyritykset toimittivat kuluttaja-asiakkaille vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä yhteensä 302 omakotitalopakettia (vuotta aiemmin 273 kpl, kasvua 11 %), joiden yhteenlaskettu arvo oli 33 M€ (vuotta aiemmin 29 M€, kasvua 15 %). Omakotitalojen myynti kasvoi selvästi – talokauppoja tehtiin 17 % enemmän ja niiden arvo oli jopa 39 % suurempi kuin vastaavana ajanjaksona vuotta aiemmin. Projektimyynniksi lasketaan toimitukset, joissa asiakkaana on muu kuin kuluttaja-asiakas.

PTT:n jäsenyrityksiltä kysyttiin huhtikuun alussa näkymiä markkinatilanteen kehittymisestä seuraavien 3 ja 6 kuukauden aikana. Kolmen kuukauden saldoluku laski jonkin verran ja kuuden kuukauden saldoluku puolesta nousi aavistuksen vuoden vaihteesta. Saldoluvut ovat edelleen PTT:n tilastohistorian huipputasoa. Kuluttajien luottamusindikaattori on korkeammalla tasolla kuin koskaan PTT:n tilastoinnin aikana. Luottamusindikaattori on samalla tasolla kuin ennen finanssikriisin alkua 2007 ja euroalueen velkakriisin alkua 2010.

Hyvän alkuvuoden ansiosta ennustetta vuoden 2017 omakotitalojen aloitusmäärälle on nostettu 7 000 aloituksesta 7 500:aan. Valmisosatalojen osuus kaikista OKT-aloituksista on noin 70-75 %. PTT:n jäsenyritysten osuus valmisosatalomarkkinoista on noin puolet.