Rakennusalalla toimivien ammattipätevyydet voidaan tarkistaa sähköisestä Taitorekisteri-palvelusta. Esimerkiksi märkätila-asentajan osaaminen, asbestipurkutyön oikeudet omaavan henkilön tai sähkötyöturvallisuuden taitajan pätevyydet löytyvät palvelusta.

Henkilöpätevyydet rakennus- ja kiinteistöalalla koottiin yhteen tietokantaan. Palvelua pitää yllä harmaan talouden torjuntaan paneutunut Tilaajavastuu Oy. Taitorekisteri on sähköinen ja keskitetty osaamisrekisteri, josta palvelun hankkija voi tarkistaa henkilön ja yrityksen ammatillisen pätevyyden ja osoitetun osaamisen.

Taitorekisteristä voidaan hakea tietoja rakennusalalla käytössä olevan Valttikortin kautta. Valttikortti on sähköinen tunniste, joka toimii työntekijän kulkukorttina rakennustyömaalle. Tilaajavastuulaki velvoittaa urakan tilaajaa varmistamaan, että aliurakoitsijat ovat maksaneet verot ja eläkevakuutusmaksut. Kulkukortin saa yhteiskunnalliset velvoitteensa asianmukaisesti hoitanut yritys ja sen työntekijä.

Tiedot helposti ja nopeasti

Taitorekisterin tiedot voidaan lukea sähköisesti selaimella tai matkapuhelinsovelluksella. Tietojen tarkistaminen on helppoa ja nopeaa. Yhdellä silmäyksellä löytyvät kaikki henkilön voimassa olevat ammattipätevyydet.

Ammattipätevyyksien rekisteriä ylläpitävät useat tahot kuten esimerkiksi Inspecta rakennetutkimuksen osaajista ja haitta-ainekartoittajista, Seti sähköalan osaajista, VTT märkätilasertifikaatin omaavista henkilöistä ja FISE suunnittelun ja työnjohdon ammattilaisista.

Rakennuttajan ja urakoitsijan kannalta tieto sijaitsee monessa paikassa. Taitorekisteri kokoaa tiedot ja ammattipätevyydet yhteen ja helposti saavutettavaan paikkaan. Pätevyydet ovat yhdessä sähköisessä rekisterissä. Tilaajavastuu veloittaa Taitorekisteri-palvelun käytöstä.