Yhä useammat nuoret aikuiset valitsevat asuntosäästämisen ja asuntolainan sijaan vuokralla asumisen helppouden, velattomuuden ja kotiosoitteen vaihtamisen vapauden. Uutta on sekin, että hyvin toimeentulevat perheet ovat valmiita maksamaan useita tuhansia euroja kuukaudessa hyvällä paikalla sijaitsevasta uudesta vuokra-asunnosta.

”Suurissa kaupungeissa on rakennettu viime vuosien aikana paljon uusia vuokra-asuntoja, ja tullaan jatkossakin rakentamaan. Kaupungistuminen tulee pitämään sekä omistusasuntojen että vuokra-asuntojen kysynnän korkealla tulevaisuudessakin. Se näkyy asuntojen hinnoissa ja vuokrissa”, uskoo Sp-Kodin toimitusjohtaja Jukka Rantanen.

Uusi vuokralaisten ryhmä syntynyt

Omassa kodissa asuminen koetaan kaikkein turvallisimmaksi asumisen muodoksi edelleen, vaikka asenteissa on tapahtunut muutosta. Kaksi kolmasosaa suomalaisista asuu omistusasunnossa. Uutta on kuitenkin, etteivät hyvätuloiset perheelliset kolme–nelikymppiset enää halua ilman muuta sitoutua pitkiin asuntolainoihin. Monet tietävät perivänsä vanhempiensa omistusasunnot, ja haluavat siksi keskittyä nyt nauttimaan elämästä ilman velkataakkaa ja oman asunnon kunnossapitovelvoitteita. Tämä ryhmä on kokonaan uusi vuokralaisten ryhmä, asuntorahastojen kalliiden uudiskohteiden ydinkohderyhmää.

”He pystyvät ja ovat valmiita maksamaan kohtuuttomankin korkeita vuokria”, Rantanen sanoo.

Rantasen mukaan nyt olisi erinomainen aika ostaa asunto omaan käyttöön tai vuokrattavaksi sijoitusasunnoksi. Asuntojen hintojen kehitys on ollut pitkään positiivista ja vakaata. Korot ovat edelleen poikkeuksellisen alhaalla ja talouden kasvunäkymät valoisammat kuin aikoihin.

”Asuntoon sijoittaminen on mielestäni edelleenkin kaikkein järkevintä ja turvallisinta sijoittamista. Tietyt asuntorahastot lupaavat jopa 6–8 prosentin vuosituottoa sijoitetulle pääomalle, mutta itse luottaisin enemmän sijoitusasunnosta saatavaan maltillisempaan, 2-3 %:n vuokratuottoon.”

Asuinalueet eriarvoistuvat

Polarisoitumisen seurauksena alueet eriarvoistuvat, ja se näkyy asuntokannoissa, toteutuneissa kauppamäärissä ja -hinnoissa. Asuntosijoittajalle sijainnilla, palveluilla ja kulkuyhteyksillä on iso merkitys asunnon arvonnousun ja vuokratuoton kannalta.

Sellaisiakin perheitä on koko ajan enemmän, jotka omistavat sijoitusasunnon kaupungin liepeillä mutta asuvat itse vuokralla keskustassa. Elinvoimaisella alueella, hyvien kulkuyhteyksien päässä sijaitseva asunto on helppo vuokrata vähintäänkin kohtuullisella vuokratuotolla ja arvonnousulla. Myös hyvästä pitkäaikaisesta vuokralaisesta kannattaa yrittää pitää kiinni. Se, että asuntoa myydään vuokrattuna, ei välttämättä ole ollenkaan huono juttu sijoitusasunnon ostoa harkitsevalle, muistuttaa Rantanen.