Ympäristöministeriön käynnistämällä tukiohjelmalla pyritään vauhdittamaan puun käyttöä rakentamisessa. Viisivuotisen tukiohjelman ensimmäisellä hakukierroksella tukea voivat hakea hankkeet, jotka tarjoavat ratkaisuja puurakentamisen digitalisaation edistämiseen.

Elokuussa käynnistyvän puurakentamisen ohjelmaan kuuluvan Kasvua ja kehitystä puusta -tukiohjelman tavoite on saada lisättyä puun käyttöä rakentamisessa. Tukea kohdennetaan vuosittain eri teemoihin, nyt vuorossa on puurakentamisen digitalisaatiota edistävät hankkeet. Rahoitusta voivat hakea yksityiset ja julkiset organisaatiot sekä yritykset. Haku päättyy 30. syyskuuta, ja ympäristöministeriö tekee rahoituspäätökset lokakuun 2018 loppuun mennessä.

Ympäristöministeriö tähtää hankkeella rakentamisen hiilijalanjäljen pienentämiseen.

”Puurakentamisen kysyntä on kasvanut viime vuosina merkittävästi. Tukiohjelman avulla haluamme kannustaa erilaisia hankkeita kehittämään monipuolisesti puun käyttöä rakentamisessa ja löytää uusia ratkaisuja alalle”, sanoo Puurakentamisen toimenpideohjelman ohjelmapäällikkö Petri Heino.

Digiratkaisuja vähähiiliseen ja materiaalitehokkaaseen rakentamiseen

Digitalisaatio tarjoaa runsaasti mahdollisuuksia puun arvoketjun kehittämiseen. Digitaalisten ratkaisujen avulla voidaan esimerkiksi kehittää teollista puurakentamista sekä terveellistä ja turvallista julkista rakentamista.

Tigitalisaatioteemaan kuuluu kolme osa-aluetta, joihin tukihakemuksen voi kohdistaa: tietomallipohjainen suunnittelu puurakentamisen tehostamiskeinona, puurakentamisen kestävä laatu ja tiedon rajapinnat sekä vähähiilisen rakentamisen edistäminen digitalisaation ja tiedonlouhinnan keinoin.

”Esimerkiksi puurakentamisen laadun varmennus vaatii älykkäitä rajapintoja, joiden avulla voidaan löytää järkeviä tapoja rakentaa materiaali- ja energiatehokkaasti. Digitaalisten työkalujen avulla voimme oppia myös puurakentamisen kulttuuriperinnöstä ja monipuolistaa puun käyttöä nykyrakentamisessa”, Heino kertoo.

Tukiohjelma jatkuu vuoden 2021 loppuun saakka. Ohjelman toisen hakukierroksen käynnistymisen ajankohta ja teema päätetään elokuun lopussa. Kokonaisuudessaan tukiohjelma myöntää hankkeille rahoitusta enintään 2,5 miljoonaa euroa.